Go to content

Autokomplex, s.r.o. Lučenec

Kontaktujte nás

Obchodní partneri

 • FIRMA – VEĽKOODBERATEĽ

  Firma má nárok na zvýhodnené podmienky pri zazmluvnení nákupu minimálne dvoch nových vozidiel Kia za 12 mesiacov.

 • OPERATÍVNY LEASING

  Pod operatívnym leasingom sa rozumie strednodobý alebo dlhodobý prenájom motorového vozidla.

 • DODÁVATELIA VÝROBNÉHO ZÁVODU KIA A IMPORTÉRA

  Všetky spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi výrobného závodu Kia Motors Slovakia alebo importéra Kia Motors Sales Slovensko, majú nárok na

 • ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

  Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a organizácie miestnej správy.

 • ZMOS A ICH ČLENSKÉ MESTÁ A OBCE

  Do tejto kategórie patrí Združenie miest a obcí Slovenska a ich členské obce a mestá, ktoré na základe zmluvy o spolupráci medzi ZMOS a Kia Motors Sales Slovensko patria

 • AUTOŠKOLY

  Každá autoškola má nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla.

 • AUTOPOŽIČOVNE

  Každá autopožičovňa má nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla.

 • TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

  Taxislužby a taxikári majú nárok na zvýhodnené podmienky, ak sa preukážu výpisom z obchodného alebo živnostenského registra.

 • NEZISKOVÉ, CHARITATÍVNE ORGANIZÁCIE A CHRÁNENÉ DIELNE

  Každá nezisková, charitatívna organizácia a chránená dielňa má nárok na zvýhodnené podmienky.

 • SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ A JEHO ČLENOVIA

  Vzhľadom na partnerstvo medzi značkou Kia a Slovenským futbalovým zväzom, importér Kia pripravil zvýhodnené podmienky nákupu i pre zväz,

 • NOVINÁRI

  Ste držiteľom preukazu PRESS?

 • LEKÁRI A VETERINÁRNI LEKÁRI

  Ste lekárom alebo veterinárnym lekárom?

 • DIPLOMATI

  Ak ste držiteľom diplomatického pasu, nové vozidlo Kia si môžete kúpiť so zvýhodnenými podmienkami.

 • DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

  elesne postihnutí občania získajú zvýhodnené podmienky na nákup vozidiel Kia, ak sa pri kúpe preukážu preukazom ZŤP.

 • ČLENOVIA ADVOKÁTSKEJ KOMORY

  Ste členom advokátskej komory?

 • ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

  Zamestnanci pozor! Pracujete v nasledujúcich spoločnostiach alebo organizáciách?