Go to content

Motor Car Group

Kontaktujte nás

10 krokov servisného procesu

 • 10 Krokov servisného procesu Kia

  1. DOHODNUTIE TERMÍNU

  Termín strenutia si zvoľte tak, aby vám vyhovoval.

  2. PRIVÍTANIE ZÁKAZNÍKA

  Pri vstupe do nášho servisného strediska vás priateľsky privítame.

  3. DIAGNOSTIKA

  Počúvame, čo nám chcete povedať a nechávame si čas na prediskutovanie možností opravy s vami.

  4. OBJEDNÁVKA NA OPRAVU

  Pred akýmkoľvek zásahom do vozidla vás oboznámime s podrobnosťami opravy, súhlas na jej začatie potvrdíte podpisom.

  5. STANOVENIE CENY

  Naša cenová politika je transparentná.

  6. VYKONANIE OPRAVY

  Oprava bude vykonaná včas a vhodným spôsobom.

  7. DOHĽAD NAD PRIEBEHOM OPRAVY

  Budete informovaný o priebehu opravy a prípadných zmenách termínu jej dokončenia.

  8. ZÁVEREČNÁ KONTROLA

  Po dokončení práce je vykonaná kontrola, aby sme sa uistili, že všetky opravy boli prvedené.

  9. ODOVZDANIE VOZIDLA

  Keď si prídete vyzdvihnúť vozidlo, radi vám vysvetlíme podrobnosti opravy a fakturácie

  10. OVERENIE KVALITY POSKYTNUTEJ SLUŽBY

  Nebuďte prekvapený, ak vám o niekoľko dní zavoláme. Váš názor je pre nás veľmi dôležitý a prispieva k nášmu cieľu neustále zlepšovať naše služby.

Ako vám pomôžeme?